WIATR PUSTYNI / IL VENTO DEL DESERTO

TEATR REMUS PRZEDSTAWI SPEKTAKL DLA DZIECI I RODZINY „WIATR PUSTYNI” / TEATR REMUS PRESENTA LO SPETTACOLO PER BAMBINI E FAMIGLIE “WIATR PUSTYNI”

REŻYSERIA / REGIA: KATARZYNA KAZIMIERCZUK

Jest to teatralna adaptacja sufickiej przypowieści pt. „Prząśniczka Fatima i namiot”, opowiadającej o tym, jak pozorne przeciwności losu mogą przyczynić się do rozwoju człowieka.
Spektakl został zrealizowany z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu i elementów rzemiosła teatralnego: ręcznie wykonanych kostiumów i masek, wzorowanych na tradycyjnym wzornictwie pustynnych plemion Berberów i Tuaregów, granej na żywo tradycyjnej muzyki perskiej, śpiewanych przez aktorów egipskich i tuareskich pieśni, a także lalek i kukieł.
Po spektaklu odbywa się warsztat z dziecmi.

“Il vento del deserto” è un adattamento teatrale della favola sufi “Fatima la filatrice e la tenda”, che racconta come le avversità del caso possano contribuire allo sviluppo umano.
Lo spettacolo è stato realizzato utilizzando diversi mezzi di espressione ed elementi di artigianato teatrale: costumi e maschere artigianali modellati su disegni tradizionali delle tribù berbere e tuareg del deserto, musica tradizionale persiana interpretata da cantanti egiziani e tuareg, e anche bambole e pupazzi.
Dopo lo spettacolo si svolgerà un workshop coi bambini.

TEATR REMUS
Teatr Remus jest profesjonalnym zespołem, który od ponad 20 lat realizuje projekty artystyczne, animacyjne i edukacyjne. Teatr zrealizował siedemnaście spektakli, pokazywanych między innymi w Warszawie, Wrocławiu, Gardzienicach, Węgajtach oraz Holstebro, (Dania). Teatr Remus należy do nurtu określonego przez Eugenia Barbę mianem Trzeciego Teatru – zespołów, dla których – w odróżnieniu od teatrów repertuarowych – oprócz wystawiania spektakli, w centrum zainteresowań leży sposób, w jaki teatr jest obecny w otaczającym go środowisku społecznym i kulturowym.

Teatr Remus è un team di professionisti che da oltre 20 anni produce progetti artistici, animazioni e progetti educativi. Il teatro ha prodotto diciassette spettacoli, messi in scena a Varsavia, Wrocław, Gardzienice, Węgajtach e Holstebro (Danimarca). Teatr Remus segue la filosofia definita da Eugenio Barba come Terzo Teatro che, a differenza di altri teatri, si concentra sul modo in cui il teatro è presente nel contesto sociale e culturale circostante.

Advertisements

2 thoughts on “WIATR PUSTYNI / IL VENTO DEL DESERTO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s